İçeriğe geç

Endüstriyel Taşımacılık

Endüstriyel taşımacılık; endüstriyel malzemelerin bir yerden başka bir yere taşınması işlemidir ve iki sınıfa ayrılır. Bunlar kısa mesafelere yapılan iç taşıma ve daha uzun mesafelere yapılan dış taşımadır. Üretimin yapıldığı alanda yapılan nakliye olarak özetlenebilen iç taşıma; üretimi tamamlanan malların ambarlara veya nakliyeye dağıtımını kapsayabileceği gibi hammadde veya yarı mamulün üretim amaçlı dağıtılmasını da kapsayabilir. Dış taşımada ise ham maddenin, yarı mamülün, yakıtın veya yardımcı malzemelerin üretim tesislerine taşınması ve son ürün çıktıktan sonra atıkların üretimin yapıldığı yerden başka bir noktaya sevk edilmesi işlemleri yapılır.

Endüstriyel taşımacılık, tüm lojistik hizmetlerine nazaran çok daha fazla uzmanlık, önem ve özen gerektirir. Endüstriyel taşımacılıkta emniyet, çevre ve sağlık kuralları en üst düzeyde uygulanır ve tüm firmalar için zorunlu tutulan bu kuralların uygulanıp uygulanmadığı sık sık denetlenir. Kuralların öneminin bu kadar yüksek raddede olduğu endüstriyel taşımacılık işlemlerinde, taşımanın sağlıklı, güvenli ve başarılı şekilde tamamlanabilmesi için işinde uzman, deneyimli ve eğitimli ekiplere ihtiyaç duyulur.