İçeriğe geç

Hız Kontrol Cihazları (Inverter)

Hız Kontol Cİhazı Nedir

Alternatif akım motorun hızını yüksek kalkış momentiyle sıfırdan istenen değere, istenen sürede ayarlayabilen IPM-SPWM tekniğiyle çalışan modern bir hız kontrol cıhazıdır. Menüden motor motor maximum hızı, hızlanma süresi, yavaşlama süresi, frenleme zamanı gibi tüm sürücü uygulamalarının \%80 ini oluşturan kullanıcıya has bu değerleri, kullanıcıyı karmaşık teknolijilerle savaştırmadan ayarlayabilen kolaylaştırılmış ve ülkemiz şebeke şartlarına göre dizayn edilmiş yeni nesil bir motor hız kotrol cihazıdır.

 

Hız Kontrol Cihaz Faydaları

Seçilebilir Hızlanma / Yavaşlama

Sürücü motor ve yük için birden fazla bağımsız hızlanma ve yavaşlama oranını kontrol edebilir. Bu özellikler sürücünün hız kontrol modunda çıkışı arttırmasının veya azaltmasının ne kadar süre alacağını tayin eder.

Uzun Hızlanma / Yavaşlama

Sürücüler motorun ve yükün hızlanma ve yavaşlama sürelerini kontrol edebilir. Bu özelliği, hız kontrol modunda iken çıkışın artması veya azalması için geçecek süreyi kontrol eder.

Analog Giriş / Çıkış

Her uygulamanın kendine özel değişik giriş çıkış adetlerine ihtiyacı vardır.Analog giriş çıkışlar genellikle proses sinyallerini okumak ve sürücü durumuna orantılı sinyaller üretmek için kullanılır. Analog giriş çıkışlar genellikle Gerilim(0-10V) veya Akım(0(4)-20 mA) seviyesindedir. Uygulama tarafından ihtiyaç duyulan tip ve adet sürücü ile uyumlu olmalıdır.

Dijital Giriş / Çıkış

Her uygulamanın belirli adetlerde dijital giriş çıkışa ihtiyacı vardır. Dijital giriş çıkışlar genellikle sürücüyü kontrol etmek(Start,stop,jog vs.) ve sürücü durumunu izlemek için kullanılır.

Kritik frekansları engelleme

Bazı uygulamaların, mekanizmaların (şaft,kayış vb) salınımına neden olan mekanik rezonans noktaları vardır. Bu salınımlar hızlı bir şekilde mekanik hatalara neden olabilir.

Ortak Bara

Koordineli bir sistemdeki çoğul sürücüler içeren uygulamalar Ortak DC Bara konfigürasyonunun avantajlarından faydalanırlar. Sürücüler AC şebeke yerine DC Baraları ile birbirlerine bağlanırlar. Bu bağlantı, sürücüler arasında enerji paylaşımını ve daha az komponent kullanılmasını mümkün kılar.

Hız Düşürme

Tam yük torkunda hız referansının düşürüleceği temel hız miktarını belirler. Yükte bir artış olduğunda motor hızının düşürülmesi için kullanılır. Bu fonksiyon normalde Master Follower uygulaması ile ilintilidir.

Dinamik Frenleme

Hızlı yavaşlamaya veya duruşlara ihtiyaç duyulan uygulamalar sürücüye geri enerji akışına neden olabilir. Dinamik bir fren bu enerjiyi direnç üzerinde ısıya dönüştürür.

Dinamik Cevap

Yüksek performanslı uygulamalar hemen hemen her zaman hız ve tork komutlarındaki değişimlerle giriş
değişimlerine anlık cevap verebilmesini gerektirir. Dinamik cevap ne kadar yüksek olursa, cihaz bu
talepleri karşılamak için o kadar muktedir olur.

Yüksek maksimum frekans

Birçok uygulama motor nominal hızında veya daha düşük hızlarda(tipik olarak 1500 d/dk 50 Hz) çalışmayı gerektirir. Yüksek hızlı değirmen veya sarıcı gibi bazı diğer uygulamalarda bazen özel motorlar ile çok daha yüksek hızlarda çalışmak gerekebilir.

Uzun motor kablosu

Motorların gerilim izolasyonları üretici firma tarafından belirlenir. Bu izolasyon gerilimi çok düşük ise, motor tarafındaki gerilim yansımaları motorun zarar görmesine neden olabilir. Bu durum özellikle motorun sürücüden uzak bir mesafede olduğunda veya eski bir motor kullanıldığında daha önemli bir hal alır.

Aşırı yük torku

Uygulamalar, başlangıç, hızlanma ve normal çalışma durumlarında değişken miktarlarda aşırı yüklenmelere ihtiyaç duyabilir. Bu aşırı yük kapasitesi sürücü tarafından akım ve motor tarafından tork olarak sağlanmalıdır.

Pozisyon regülasyonu

Motor veya makine üzerindeki bir geribesleme cihazı, tipik olarak bir enkoder veya resolver, sürücüye pozisyon bilgisi verir.Sürücü bu bilgiyi arzu edilen set değeri ile karşılaştırarak yükün istenen pozisyone getirilmesi için çıkışını ayarlar.

Anlık enerji kaybı çalışması

Sürekli bir prosesi kontrol eden uygulamaların, kısa enerji kesintileri nedeniyle durmaya tahammülü
yoktur. Proses 2-3 çevrim uzunluğundaki kesintilerde çalışmaya devam edebilmelidir.

Sabit hızlar

Sürücülerin hız kontrolü tipik olarak potansiyometre veya analog giriş kullanılarak yapılır. Eğer belirli tekrar eden hızlar gerekiyor ise, dijital girişlerin yardımı ile sürücünün önceden belirlenen bu hızlarda çalışması sağlanabilir.

Dönen motoru yakalama

Yüksek ataletli ve düşük sürtünmeli uygulamalar, durma komutu verildiğinde, anlık enerji kesintilerinde veya arıza durumlarında serbest duruşa geçer. Bu uygulamalrın birçoğunda, bu durum ortadan kalktığında, yük, serbest duruş hızına/yönüne eşitlenerek normal çalışmaya geri dönmelidir.

PID Çevrimi

Dahili bir fonsiyon,oransal,integral ve türevsel kontrol sağlayan kapalı çevrim proses kontrolü sağlar. PID fonksiyonu, bir analog girişi okuyarak bu değeri set değeri ile karşılaştırır. PID çevrimi sürücü çıkış frekansını ayarlayarak (dolayısıyla prosesi) giriş değerinin set değerine eşit olmasını sağlar.

Fan / Pompa Kontrolü

Birçok fan ve pompa kurulumunda geniş bir akış değişimi spekturumu vardır. Su ve atıksu sistemleri, prosesler, ve diğer endüstriyel uygulamalar bu gruptadır. Mükemmel akış kontrolü,fan veya pompa üzerinde değişken hızlı bir sürücü kullanarak ve diğer birimleri sabit hızda çalıştırarak elde edilir.

Kayma kompanzasyonu

Sincap kafesli motorlar yük altında kaymaya maruz kalır. Bu durumun kompanze edilmesi içinmotor torkunu arttıracak şekilde,frekans yükseltilebilir.

Hız aralığı

Tüm uygulamalar, maksimum sürekli hızın minimum sürekli hıza oranı olarak tanımlanan belirli bir hız aralığında çalışır.

Fonksiyon Blokları

(IEC 61131) Bazı prosesler, PLC veya lojik kontrolörler için basit kalan bazı temel lojik fonksiyonlara(zamanlayıcı,mantıksal ve/veya vs) ihtiyaç duyar.

Mekanik Fren Kontrolü

Mekanik fren, sürücü enerjilendirilmediğinde veya dururken, motoru ve sürülen mekanizmayı sıfır hızda tutar

Tork Hafızası

Vinç, celaskar ve asansör gibi bazı uygulamalar, sürücünün çıkış vermediği durumda motoru ve yükü sabit tutmak için mekanik fren kullanırlar. Bu frenin açılmasından önce, sürülen motor ve yükün geri kaçmasını engellemek için motorun ,yeteri miktarda akım çektiğini algılar.

Haberleşme

Birden fazla sürücü içeren uygulamalarda veya PLC veya bir başka süpervizör cihaz tarafından kontrol edilen sürücülerde genellikle belirli bir ağ üzerinde haberleşme gerekebilir.

Rejeneratif çalışma

Bazı uygulamalarda, yerçekimi kuvveti, yükün statordaki döner alandan daha hızlı hareket ederek sürücüye geri enerji akışına neden olabilir. Rejeneratif çalışma fonksiyonu bu fazla enerjinin şebekeye geri basılmasını sağlar.